Filosofi Kärlek till visdom

Filosofi är konsten att tänka klart och nytt, samt att argumentera och kritisera.

Frågorna, svaren och argumenten

Filosofi handlar om de stora frågorna, som t.ex. ”Vad är meningen med livet?”, ”Varför ska man inte ljuga (om man nu inte ska det)?”, ”Vilket styrelseskick är mest rättvist?” och ”Har alla människor rätt att gå i skolan?”.

Vad är en fråga värd, utan ett svar? Det där var en retorisk fråga, och ett möjligt svar är ”inte mycket”, för det är först när vi besvarar frågorna som vi faktiskt lär oss något.

Du lade kanske märke till att svaret ovan följdes naturligt av ett argument, och det är med hjälp av att ge och analysera argument som vi kan värdera vilka svar som är att föredra. Filosofi handlar mycket om just detta, att ge och analysera argument för svar på stora frågor. Filosofisk praktik har alltså att göra med dessa tre aspekter: att söka frågor, att söka svar på frågor samt att värdera olika svar baserat på argument för och emot de olika svaren. Detta kräver såväl kreativitet som noggrannhet, och det kräver dessutom mod att våga ifrågasätta det mesta och lita till sitt förnuft.

För en mer ingående beskrivning av filosofin och varför man ska filosofera, se studentföreningen Filusofias hemsida.

Filosofera mera!